HEKİMLERİMİZ

ANESTEZİ VE REANİMASYON

Uzm.Dr.Salih Cüneyt DİNÇ

Uzmanlık Alanı: Anestezi ve Reanimasyon

Eğitimi: 1981 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1986 Atatürk Sağlık Sitesi Devlet Hastanesi

Uzm.Dr.İbrahim UĞUR

Uzmanlık Alanı: Anestezi ve Reanimasyon

Eğitimi: 2006 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2015 İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cer. Eğt. ve Araş. Has.

Uzm.Dr.Zekeriyya GÖKALP

Uzmanlık Alanı: Anestezi ve Reanimasyon

Eğitimi: 1977 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1985 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

BEYİN CERRAHİ (NÖROŞİRÜRJİ)

Opr.Dr.Salih SAYHAN

Uzmanlık Alanı: Beyin Cerrahi Uzmanı

Eğitimi: 2000 Ege Üni. Tıp. Fak.

Uzmanlık: 2009 Dokuz Eylül Üni Tıp Fakültesi

DERMATOLOJİ (CİLDİYE)

Uzm.Dr.YEŞİM YAYLA

Uzmanlık Alanı: Cildiye Uzmanı

Eğitimi: 2008 Hacettepe Üni. Tıp Fak.

Uzmanlık: 2014 Ankara Numune Eğt. ve Araş. Has.

ÇOCUK HASTALIKLARI

Uzm.Dr.Zehra TİRYAKİ

Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitimi: 2000 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2006 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm.Dr.Sabri BOYACI

Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitimi: 1985 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1994 İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Has. Hast.

Uzm.Dr.Şakir APAYDIN

Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitimi: 2002 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2008 Adnan Menderes Üni.i Tıp Fakültesi

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Uzm.Dr.Seher Özlem UĞUR

Uzmanlık Alanı: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Eğitimi: 1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2004 İzmir Bozyaka Eğt. ve Araş. Hastanesi

GENEL CERRAHİ

Opr.Dr.Bekir YASA

Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi

Eğitimi: 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1990 İzmir Atatürk Eğitim Araş. Hastanesi

Opr.Dr.Selçuk TIRAŞ

Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi

Eğitimi: 1989 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1996 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Uzm.Dr.Ayfer TIRAŞ

Uzmanlık Alanı: Göğüs Hastalıkları

Eğitimi: 1991 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1996 İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları

GÖZ HASTALIKLARI

Opr.Dr.Seçkin MERİÇELİ

Uzmanlık Alanı: Göz Hastalıkları

Eğitimi: 1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2001 Dr. Lütfü Kırdar Eğt. Araş. Hastanesi

Opr.Dr.Mustafa ÇELİK

Uzmanlık Alanı: Göz Hastalıkları

Eğitimi: 2000 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

İÇ HASTALIKLARI

Uzm.Dr.Vedat ERTEN

Uzmanlık Alanı: İç Hastalıkları

Eğitimi: 1992 Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Uzmanlık: 1999 Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Uzm.Dr.Savaş AKSOY

Uzmanlık Alanı: İç Hastalıkları

Eğitimi: 2007 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2013 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm.Dr.Cemal YILDIZ

Uzmanlık Alanı: İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

Eğitimi: 1981 Bulg. Plovdiv İ.P.P. Yüksek Tıp Enst.

Uzmanlık: 1994 Bulg. Plovdiv İ.P.P. Yüksek Tıp Enst.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Opr.Dr.Okan ARSLAN

Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Eğitimi: 2005 Ankara Üniversitesi

Uzmanlık: 2012 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Opr.Dr.Damla Seyhun MERİÇELİ

Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Eğitimi: 1996 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.

Uzmanlık: 2001 Dr. Lütfü Kırdar Eğt. ve Araş. Hast.

Opr.Dr.Süleyman PORTAKAL

Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Eğitimi: 1986 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1998 İzmir Atatürk Eğt. ve Araş.Hast.

KARDİYOLOJİ

Uzm.Dr.Hüseyin TUNAR

Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji

Eğitimi: 1996 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2001 Siyami Ersek Göğ. KalpDam. Cer. Me.

Uzm.Dr.Okan DURMAZ

Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji

Eğitimi: 1996 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Op.Dr.ŞEKİP KAZIM ÇELİK

Uzmanlık Alanı:Kalp ve Damar Cerrahisi

Eğitimi: 1990 Marmara Üniversitesi Tıp Fak.

Uzmanlık: 1997 Çukurova Üniversitesi Tıp Fak.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Opr.Dr.Ali ÖZER

Uzmanlık Alanı: Kulak Burun Boğaz

Eğitimi: 1988 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1996 Yeşilyurt Atatürk Eğt. Araş.Hastanesi

Opr.Dr.Selcan KESGİN

Uzmanlık Alanı: Kulak Burun Boğaz

Eğitimi: 2010 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2015 Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi

NÖROLOJİ

Uzm.Dr.Cengiz GÜLER

Uzmanlık Alanı: Nöroloji

Eğitimi: 1991 Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak.i

Uzmanlık: 2002 İzmir Atatürk Eğt.ve Araş.Has.

Uzm.Dr.Ozan SAGUT

Uzmanlık Alanı: Nöroloji

Eğitimi: 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Opr.Dr.Çetin SÖZAL

Uzmanlık Alanı: Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitimi: 1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1993 Tepecik Eğt. ve Araş. Has.

Opr.Dr.Gökhan TOKER

Uzmanlık Alanı: Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitimi: 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1996 Dr.Behçet Uz Eğt. ve Araş. Has.

Opr.Dr.Mustafa ALINCAK

Uzmanlık Alanı: Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitimi: 1990 Çukurova Üni. Tıp Fak.

Uzmanlık: 1998 İzmir Atatürk Eğt. Araş.Has.

PLASTİK CERRAHİ

Opr.Dr.Bekir Zafer AKAD

Uzmanlık Alanı: Plastik ve Rekonstrüktif

Eğitimi: 2000 Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak.

Uzmanlık: 2006 İzmir Atatürk Eğt. ve Araş. Has.

RADYOLOJİ

Prof.Dr.İbrahim Ragıp ÖZKAN

Uzmanlık Alanı: Radyoloji

Eğitimi: 1984 Ege Üniversitesi

Uzmanlık: 1990 Uludağ Üni. Tıp Fak.

Uzm.Dr.Ulaş Savaş YAVAŞ

Uzmanlık Alanı: Radyoloji

Eğitimi: 2001 Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fak.

Uzmanlık: 2009 Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fak.

Uzm.Dr.Muzaffer PARILDAR

Uzmanlık Alanı: Radyoloji

Eğitimi: 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fak.

Uzmanlık: 1995 Dicle Üniversitesi Tıp Fak.

ÜROLOJİ (BEVLİYE)

Opr.Dr.Teoman C. KARATAŞ

Uzmanlık Alanı: Üroloji

Eğitimi: 1997 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2007 Celal Bayar Üniversitesi

BİYOKİMYA & MİKROBİYOLOJİ

Uzm.Dr.İbrahim AKHİSARLI

Uzmanlık Alanı: Biyokimya

Eğitimi: 1976 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm.Dr.Kubilay Gürcan CİVANER

Uzmanlık Alanı: Mikrobiyoloji

Eğitimi: 1980 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 1986 İzmir Tep. Eğt. ve Ara. Hastanesi

ACİL

Dr.Ülkü YILDIRIM

Görevi: Acil Hekimi

Eğitimi: 1992 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Armağan DÖNER

Görevi: Acil Hekimi

Eğitimi: 1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Fethiye YAVAŞ

Görevi: Acil Hekimi

Eğitimi: 2002 Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi

Dr.Tarkan KALKAN

Görevi: Acil Hekimi

Eğitimi: 1993 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Seyhan SARIMUSTAFA

Görevi: Acil Hekimi

Eğitimi: 1989 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

FİZYOTERAPİSTLERİMİZ

Ayşenur ANIK

Görevi: Fizyoterapist

Eğitimi: 2005 Dumlupınar Üniversitesi

Görkem GÖNÜL

Görevi: Fizyoterapist

Eğitimi: 2015 Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi

PSİKOLOĞUMUZ

Nimet YILMAZKOL

Görevi: Psikolog

Eğitimi: 2010 Yakın Doğu Üniversitesi

DİYETİSYENİMİZ

Hande Selin OK

Görevi: Diyetisyen

Eğitimi: 2013 Yakın Doğu Üniversitesi

ODYOMETRİSTİMİZ

OKAN BULUT

Görevi: Odyometrist

Eğitimi: 2009 Cumhuriyet Üniversitesi