Emzirme Danışmanlığı Birimi

İLÇEMİZİN İLK ANNE SÜTÜ EMZİRME VE RELAKTASYON BİRİMİ ÖZEL MEDİGÜNEŞ HASTANESİ'NDE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR.

Anne adayı ve annelere destek olacağımız Emzirme Danışmanlığı Birimi’nde amacımız, bebeklerimizin Anne Sütü ile büyümesini sağlamaktır. Bu amaçla birimimizde; 32 haftayı tamamlamış gebelerin anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendirilmesi, emzirme konusunda sıkıntı yaşayan anne-bebek çiftinin değerlendirilmesi, sorunların belirlenmesi ve beslenmenin düzenlenmesi, emzirme danışmanlığı verilen anne ve bebeklerin yakın aralıklarla takibi yapılmaktadır.

Emzirme Birimi, hastanemiz 1. katında bulunmaktadır.

Hergün;

Saat 10:00 ile 16:00 arası hizmet vermektedir.

Başarılı Emzirmede 10 adım

Temel Yönetim Uygulamaları

 1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.

  1. Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.

  2. Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası oluşturulur.

  3. Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.

 2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

Temel Klinik Uygulamalar

 1. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.

 2. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.

 3. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.

 4. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.

 5. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.

 6. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.

 7. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.

 8. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.

Başarılı Emzirme Politikası

 1. ÖZEL MEDİGÜNEŞ HASTANESİNDE ANNE SÜTÜNÜN, BEBEKLER İÇİN EN İDEAL BESİN OLDUĞU KABUL EDİLMEKTEDİR. ANNE SÜTÜ VE EMZİRME UYGULAMASININ KORUNMASI, TEŞVİK EDİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA PERSONEL VE EBEVEYNLERLE DÜZENLİ ARALIKLARLA PAYLAŞILAN EMZİRMEYE İLİŞKİN YAZILI BİR EMZİRME POLİTİKASI HAZIRLANMIŞ OLUP, TÜM PERSONEL TARAFINDAN BENİMSENMİŞTİR.

 2. HASTANEMİZİN TÜM BİRİMLERİNDE BEBEK FORMÜLLERİNİN PAZARLANMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI YASA BENİMSENMİŞTİR. KURUMUMUZDA ANNE SÜTÜ MUADİLLERİNİN REKLAM VE PAZARLAMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

 3. HASTANEMİZDE BEBEK DOSTU HASTANE KOMİTESİ KURULMUŞ OLUP BU ALANDAKİ VERİ İZLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI İŞBİRLİĞİ İÇİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.

 4. HASTANEMİZDEKİ TÜM SAĞLIK PERSONELİ BU POLİTİKA DOĞRULTUSUNDA HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMIŞ OLUP ANNELERE DESTEK OLMAK KONUSUNDA YETKİN VE BECERİ SAHİBİDİR.

 5. HASTANEMİZE BAŞVURAN TÜM HAMİLELERE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ, EMZİRMENİN YARARLARI VE YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEKTEDİR.

 6. ANNELERİN BEBEKLERİ İLE DOĞAR DOĞMAZ EN KISA SÜREDE TEN-TENE TEMAS KURMASI SAĞLANARAK, EN KISA SÜREDE EMZİRMEYE BAŞLAMASI VE TEMASIN KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRMESİ İÇİN DESTEK OLUNMAKTADIR.

 7. ANNELERE, EMZİRMENİN NASIL OLACAĞI, EMZİRME YÖNTEMLERİ VE BEBEKLERİNDEN AYRI KALDIKLARI DURUMLARDA SÜTÜN SALGILANMASINI NASIL SÜRDÜREBİLECEKLERİ GÖSTERİLMEKTEDİR.

 8. TIBBEN GEREKLİ OLMADIKÇA YENİDOĞANLARA ANNE SÜTÜNDEN BAŞKA YİYECEK, İÇECEK VERİLMEMEKTEDİR. İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ VERİLMESİ DEVAMINDA İSE UYGUN TAMAMLAYICI BESLENME İLE BERABER EMZİRMENİN 2 YAŞ VE ÖTESİNE KADAR SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA AİLELER BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR.

 9. HASTANEMİZDE KALDIKLARI SÜRE BOYUNCA ANNE İLE BEBEK 24 SAAT AYNI ODADA KALMAKTADIR.

 10. ANNELERİN BEBEKLERİ ACIKTIĞI ZAMAN VERDİĞİ İŞARETLERİ TANIMASI VE BUNLARA YANIT VERMESİ KONUSUNDA DESTEK OLUNARAK, BEBEĞİN HER İSTEYİŞİNDE EMZİRİLMESİ TEŞVİK EDİLMEKTEDİR.

 11. EMZİRİLEN BEBEKLERE YALANCI MEME, EMZİK VE BİBERON VERİLMEMEKTE, RİSKLERİ KONUSUNDA AİLELER BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR.

 12. EBEVEYNLER, TABURCULUK ÖNCESİNDE BEBEKLERİNİ EMZİRME KONUSUNDA SÜREKLİ DESTEK VE BAKIM HİZMETLERİNE ERİŞİM SAĞLAYACAKLARI MERKEZLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMEKTE, TABURCU OLDUKTAN SONRA ANNE VE BEBEK BU KONUDA İZLENEREK, ANNE SÜTÜ VERMEYE TEŞVİK EDİLMEKTEDİR.

Diğer Birimler

Scroll to Top