Opr.Dr.Selcan KESGİN

Kulan Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Eğitimi: 2010 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: 2015 Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi

Hekimlerimiz