Kalite Yönetim Birimi

 

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Nuray Tosun

Başhemşire

 

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Gülpınar Akgüç

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Gonca Çelikkanat

Genel Koor. Sekreteri

 

KKalite Yönetim Birimi Üyesi


KOMİTELER

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

 

 

Dr.Erdinc Aktaş

İşletme Müdürü

 

 

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Uğur Ersan

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 

Nimet Yılmazkol

Psikolog

 

 

Hasan Bakış

Güvenlik Şefi

 

 

 

Çalışan Güvenliği Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

 

 

Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

Başhekim Yardımcısı

 

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Nimet Yılmazkol

Psikolog

 

 

Hümeyra Gürlek

Tıbbi Sekreter

 

 

 

Eğitim Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

Başhekim Yardımcısı

 

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Nimet Yılmazkol

Psikolog

 

 

Gülpınar Akgüç

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

Tesis Güvenliği Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Çetin Sözal

Ortopedi ve Travm. Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Yönetim Kur. Üyesi

Dr.Erdinc Aktaş

İşletme Müdürü

 

 

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Birol Sezen

Teknik Servis

Ekip Lideri

 

 

Etik Kurulu

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Bekir Yasa

Genel Cerrahi Uzm.

 

Yönetim Kur. Başkanı

Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

 

Başhekim

Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

 

Hasta Hakları Kurulu

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

 

Başhekim

Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

 

Başhekim Yardımcısı

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Nimet Yılmazkol

Psikolog

 

 

 

Bilgi Güvenliği Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Çetin Sözal

Ortopedi ve Travm. Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Yönetim Kur. Üyesi

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Tarık Arslan

Medikal Muh. Direktörü

 

 

Uğur Ersan

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 

 

Bina Turları Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Çetin Sözal

Ortopedi ve Travm. Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Yönetim Kur. Üyesi

Dr.Erdinc Aktaş

İşletme Müdürü

 

 

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Birol Sezen

Teknik Servis

Ekip Lideri

 

Guldan Firtana

Yardımcı Personel Şefi

 

 

 

Akılcı İlaç Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

Başhekim Yardımcısı

 

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Murat Çelik

Eczacı

 

 

 

Enfeksiyon Komitesi

Dr.Canbulat Onuş

Genel Koordinatör

 

Kalite Direktörü

Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

Başhekim Yardımcısı

 

Dr.Kubilay Civaner

Mikrobiyoloji Uzmanı

 

 

Nuray Tosun

Başhemşire

 

 

Gülpınar Akgüç

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 


Kalite Yönetim Direktörü Görev Tanımı


1 -AMAÇ

Hastane SKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlayan Kalite Yönetim Direktörünün görev , yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.


2-KAPSAM

Kalite Yönetim Direktörü görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 'i kapsamaktadır.


3-SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Direktörü sorumludur.


4-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kalite Yönetim Biriminden ve SKS uygulamalarından sorumludur
SKS kapsamında kurulan tüm komite toplantılarına katılmalıdır.
Her komitenin doğal üyesidir.
Bölüm kalite sorumlulularının çalışmalarını koordine etmelidir.
Yazılı düzelemeleri kontrol etmelidir.
Hasta ve yakınlarının görüşlerini değerlendirmelidir.
Anket sonuçlarını değerlendirmelidir.
Çalışanların görüşlerini değerlendirmelidir.
Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarını değerlendirmelidir.
Bina turlarına katılmalıdır.
Özdeğerlendirme sürecini yönetmelidir
Düzeltici Önleyici Faaliyetleri (DÖF) yönetmelidir.


Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı


1 -AMAÇ

Hastane SKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.


2-KAPSAM

Kalite Yönetim Birimi görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans
Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 'i kapsamaktadır.


3-SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Biriminde görev alan Kalite Yönetim Direktörünü ve Kalite Yönetim Birimi üyeleri sorumludur.


4-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
Özdeğerlendirmeleri yönetmek
Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
SKS çercevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmek
SKS çercevesinde hazırlanan yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
SKS çercevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak
Oryantasyon Programı  


Sağlık dışı personeli mesleki eğitim planı  


Sağlık personeli sks eğitim planı  


Yardımcı personel eğitim planı