İç Hastalıkları

          İnsan vücudu birbirinden ayrılamaz bir yapıya ve sisteme sahiptir. Bu sistemdeki organlar arasında çok köklü ve sağlam bir etkileşim vardır. Bu nedenle iç hastalıklar, tıbbi birimler arasında kapsamı en geniş olan uzmanlık alanıdır.

           İç Hastalıkları Bölümü, çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi, kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

          Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, troid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıkları bu geniş sıkalanın içerisinde yer alır.

         Zaman kavramının çok önemli olduğu İç Hastalıkları Bölümünde, erken ve detaylı tanı büyük önem taşımaktadır. Hastahanelerimizde çalışan tüm uzman dahiliye doktorları, hastaları son teknoloji ürünü cihazlarla detaylı bir gözleme tabi tutmakta ve gerekiyorsa ekstra tetkikler yaparak tanıyı bulmaktadırlar.

          Hastahanemiz uzman hekim kadrosuyla, her yıl binlerce çeşidi olan iç hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavisini yapmaktadır. Hastahanemizde iç hastalıkları alanında en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri, acil servis hizmetleri, cerrahi öncesi ve sonrası hasta değerlendirmeleri, diğer branşlarla konsültasyon hizmetleri sunulmaktadır.

          Endoskopi ünitemizde sindirim sistemi hastalıklarına yönelik tanısal ve tedavi edici endoskopik işlemler; uzman hekimler, tecrübeli hemşireler ve güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.

Hastanemizde Yapılan Üst Ve Alt Sindirim Sistemine Ait Tanısal İşlemler:

Gastroskopi

          Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Kolonoskopi

          Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla kalın bağırsakların ve ince bağırsakların son kısmının (Terminal Ileum) incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Duodenoskopi

          Duodenoskop adı verilen yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan ve sindirim sistemini yandan gören özellikle safra yollarının 12 parmak bağırsağına açıldığı ampulla bölgesini değerlendirmeye yarayan görüntülme yöntemidir.

Hastanemizde yapılan Üst ve Alt Sindirim sistemine ait tedavi edici işlemler:

  • Özofagustan yabancı cisim çıkarma

  • Mide ve oniki parmak barsağı  ülser kanamalarına skleroterapi

  • Mide ve oniki parmak barsağı ülser kanamalarına klip atılması

  • Mideden yabancı cisim çıkarılması

  • Mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik gastrostomi-peg)

  • İnce bağırsaklara beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik jejenostomi-pej)

  • Nazojejunal beslenme tüpü takılması

  • Mide poliplerinin çıkarılması (gastrik polipektomi)

  • Kolon poliplerinin çıkarılması (kolonoskopik polipektomi)

Hastanemizde yapılan Üst ve Alt Sindirim sistemine ait tedavi edici işlemler:

  • Abdominal parasentez

EKİBİMİZ

Uzm.Dr.İ.Dinçer SOYER
Uzm.Dr.Selma Fazlıc
Uzm.Dr.Selma FAZLIC
Uzm.Dr.Onur Akın
Uzm.Dr.Onur AKIN
Scroll to Top