Koroner Anjiyografi

Kardiyoloji kliniğimizde, klinik kardiyovasküler hastalıkların ayakta veya yatarak takibi yanında

  • Poliklinik ve Servis hizmetleri,

  • Girişimci kardiyoloji kliniği (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi),

  • Pacemaker implantasyonu (kalp pili takılması),

  • Non-invazif tanı üniteleri (ritm ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuarı, efor testi, eforlu talyum testi)

hastanemizde bulunmaktadır.

EKİBİMİZ

Uzm.Dr.Hüseyin TUNAR
Uzm.Dr.Mehmet H. ÖZDİL
Uzm.Dr.M.Hasan ÖZDİL

Diğer Birimler

Scroll to Top