Gastroenteroloji

Hastanemizde Yapılan Üst Ve Alt Sindirim Sistemine Ait Tanısal İşlemler:

Gastroskopi

          Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Kolonoskopi

          Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla kalın bağırsakların ve ince bağırsakların son kısmının (Terminal Ileum) incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Duodenoskopi

          Duodenoskop adı verilen yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan ve sindirim sistemini yandan gören özellikle safra yollarının 12 parmak bağırsağına açıldığı ampulla bölgesini değerlendirmeye yarayan görüntülme yöntemidir.

Hastanemizde yapılan Üst ve Alt Sindirim sistemine ait tedavi edici işlemler:

  • Özofagustan yabancı cisim çıkarma

  • Mide ve oniki parmak barsağı  ülser kanamalarına skleroterapi

  • Mide ve oniki parmak barsağı ülser kanamalarına klip atılması

  • Mideden yabancı cisim çıkarılması

  • Mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik gastrostomi-peg)

  • İnce bağırsaklara beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik jejenostomi-pej)

  • Nazojejunal beslenme tüpü takılması

  • Mide poliplerinin çıkarılması (gastrik polipektomi)

  • Kolon poliplerinin çıkarılması (kolonoskopik polipektomi)

Hastanemizde yapılan Üst ve Alt Sindirim sistemine ait tedavi edici işlemler:

  • Abdominal parasentez

EKİBİMİZ

Uzm.Dr.Onur Akın
Uzm.Dr.Onur AKIN

Diğer Birimler

Scroll to Top