Genel Cerrahi

          Genel cerrahi vücuttaki birçok sistemin (endokrin sistem: tiroid,paratiroid, adrenal bez vb., sindirim sistemi: yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, pankreas, karaciğer, safra sistemi), meme hastalıkları, travma, yanıklar gibi genel konuları inceleyen ve bu sistemlere ait hastalıkların gerek medikal, gerekse cerrahi olarak tedavisini sağlayan bir bilim dalıdır.

          Hastanemizde, Genel Cerrahi alanında yapılan tüm cerrahi işlemler tecrübeli cerrahlar, anestezi hekimleri, deneyimli ve eğitimli bir kadro eşliğinde, dünya standartlarına uygun teknik donanımla yapılmaktadır.

Hastahanemizde Genel Cerrahi Alanında Gerçekleştirilen Uygulamalar

 • Meme hastalıklarının takip ve cerrahi tedavisi

 • Guatr hastlarının takip ve ameliyatları

 • Kolon, rektum, anüs hastalıklarının takip ve tedavisi(kolorektal tümörler, hemoroid, anal fissür..vb.)

 • Göbek, kasık fıtığının ameliyatları

 • Üst gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide) hastalıkları ameliyatları

 • Hepatobilier sistem (safra sistemi, karaciğer, pankreas) hastalıkları ameliyatları

 • Acil cerrahi hastalıklar(apandisit, safra kesesi iltihabı, travma cerrahisi…vb.)

 • Lokal anestezi ile küçük cerrahi girişimler.

 • Güncel cerrahi yaklaşımlar

  • Laparoskopik cerrahi

  • Meme tümöründe meme koruyucu cerrahi- biopsi

  • Hemoroidde DeLongo yöntemiyle hemoroidopexi

  • Meme, incebarsak, kolon, tiroid, adrenal tümörler

Laparoskopi

          Karın içini, optik bir cihaz kullanarak gözlemlemektir. Bu cihaz 1 cm.lik göbek altı küçük bir kesiden karın içine yerleştirilir. Karın içini aydınlatarak, rahim, yumurtalık ve tüpleri ilgilendiren hastalık veya problemleri doğrudan gözlemleme ve de gerekirse aynı anda karın alt bölgesinde açılan 3 – 5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da verir.

          Özellikle 1990 lı yıllardan sonra laparoskopi cerrahi operasyonlarda büyük bir gelişimle sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Laparoskopik cerrahi sayesinde birçok komplikasyonlar minimale indirilmiş, hastaların ameliyat sonrası işe dönüş süreleri azami olarak kısaltılmıştır. Genel cerrahide açık olarak gerçekleştirilen birçok ameliyat artık laparoskopik olarak da yapılabilmekte olup; hastanemizde de dünya standartlarına uygun teknik donanımımızla birçok ameliyat laparoskopik olarak başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Laparoskopik Fıtık Cerrahisi

          Bölümümüzde TAPP ve TEPP tekniği ile laparoskopik kasık fıtığı operasyonları ve laparoskopik göbek fıtığı operasyonları sıklıkla yapılmaktadır

Laparoskopik Appendektomi (Apandisit)

         Tanısal laparoskopi ve akut apandisit hastalığının laparoskopik olarak tedavisi yapılmaktadır.

Laparoskopik Kolesistektomi (Safra Kesesi)

          Hastahanemizde standart laparoskopik safra kesesi ameliyatı ve S.I.L.S.( tek delikten laparoskopik cerrahi) başarıyla uygulanmaktadır.

Bunların dışında laparoskopik olarak dalak ve surrenal (böbrek üstü bezi) ameliyatları uygulanmaktadır.

EKİBİMİZ

Op.Dr.Bekir YASA
Op.Dr.Selçuk TIRAŞ

Diğer Birimler

Scroll to Top