Kalite Yönetim Birimi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Nuray Tosun

Başhemşire

 

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

elif ozcan

Elif Özcan

Enfeksiyon Hemşiresi

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Komiteler

Hasta Güvenliği Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Opr.Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

Nuray Tosun

Başhemşire

 

Nimet Yılmazkol

Psikolog

Hasan Bakış

Güvenlik Şefi

Çalışan Güvenliği Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Opr.Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

Uzm.Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

İşyeri Hekimi

Nuray Tosun

Başhemşire

 

Hümeyra Gürlek

İnsan Kaynakları

Eğitim Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Uzm.Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

İşyeri Hekimi

Nuray Tosun

Başhemşire

 

İstek Dombaz

Eğitim Hemşiresi

Tesis Güvenliği Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Opr.Dr.Çetin Sözal

Ortopedi ve Travm. Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Nuray Tosun

Başhemşire

 

Mehmet Önler

Teknik Servis

Etik Kurulu

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Opr.Dr.Bekir Yasa

Genel Cerrahi Uzm.

Yönetim Kur. Başkanı

Opr.Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

Başhekim

Uzm.Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

İşyeri Hekimi

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

 

Hasta Hakları Kurulu

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Opr.Dr.Seçkin Meriçeli

Göz Hastalıkları Uzm.

Başhekim

Uzm.Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

İşyeri Hekimi

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

 

Nuray Tosun

Başhemşire

Nimet Yılmazkol

Psikolog

Bilgi Güvenliği Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Opr.Dr.Çetin Sözal

Ortopedi ve Travm. Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Nuray Tosun

Başhemşire

Uğur Ersan

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bina Turları Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Opr.Dr.Çetin Sözal

Ortopedi ve Travm. Uzm.

Başhekim Yardımcısı

Nuray Tosun

Başhemşire

Mehmet Önler

Teknik Servis

Ekip Lideri

Akılcı İlaç Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

İşyeri Hekimi

Nuray Tosun

Başhemşire

Murat Çelik

Eczacı

Enfeksiyon Komitesi

Gonca Çelikkanat

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Erdinç AKTAŞ

İşletme Müdürü

Kalite Yönetim Birimi Üyesi

Uzm.Dr.Ayfer Tıraş

Göğüs Hastalıkları Uzm.

İşyeri Hekimi

Uzm.Dr.Kubilay Civaner

Mikrobiyoloji Uzmanı

Nuray Tosun

Başhemşire

elif ozcan

Elif Özcan

Enfeksiyon Hemşiresi

Kalite Yönetim Direktörü Görev Tanımı

1 -AMAÇ

Hastane SKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlayan Kalite Yönetim Direktörünün görev , yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Kalite Yönetim Direktörü görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır. 

3-SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Direktörü sorumludur.

4-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kalite Yönetim Biriminden ve SKS uygulamalarından sorumludur
SKS kapsamında kurulan tüm komite toplantılarına katılmalıdır.
Her komitenin doğal üyesidir.
Bölüm kalite sorumlulularının çalışmalarını koordine etmelidir.
Yazılı düzelemeleri kontrol etmelidir.
Hasta ve yakınlarının görüşlerini değerlendirmelidir.
Anket sonuçlarını değerlendirmelidir.
Çalışanların görüşlerini değerlendirmelidir.
Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarını değerlendirmelidir.
Bina turlarına katılmalıdır.
Özdeğerlendirme sürecini yönetmelidir
Düzeltici Önleyici Faaliyetleri (DÖF) yönetmelidir.

Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı

1 -AMAÇ

Hastane SKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Kalite Yönetim Birimi görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans
Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır.

3-SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Biriminde görev alan Kalite Yönetim Direktörünü ve Kalite Yönetim Birimi üyeleri sorumludur. 

4-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
Özdeğerlendirmeleri yönetmek
Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
SKS çercevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmek
SKS çercevesinde hazırlanan yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
SKS çercevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak

Scroll to Top