Ziyaretçi Bilgilendirme

Hasta Ziyaretçilerimizin Bilmesi Gereken Konular

A- Ziyaret gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.

          Hasta ziyaretleri yatan hasta katlarına her gün 07:00 ile 22:00 saatleri arasındadır. Hasta ziyaretleri yoğun bakımda her gün saat 12:30 ile 13:30 saatleri arasındadır. Tüm bu gün ve saat uygulamaları sorumlu hekimler tarafından hastaya ya da o birime kısıtlama ya da yasaklama getirmediği sürece geçerlidir.

B- Ziyaretçilerin uyması gereken kurallar.

  • Ziyaretçiler gidecekleri bölümün ziyaret gün ve saatine uymak zorundadırlar.
  • Hasta ziyareti öncesinde servis hemşire deskinden hastanın onayı olduğuna dair izini aldıktan sonra izini aldıktan sonra odaya girebilir.
  • Ziyaretlerde çocuk getirilmesi yasaktır.
  • Çocuk ziyareti hekim iznine tabidir.
  • Ziyaretlerde canlı çicek getirilmesi yasaktır.
  • Ziyaretlerde açık yiyecek ve içeceklerin getirilmesi yasaktır.
  • Ziyaretler en fazla 10 dk sürer.
  • Tek yataklı hasta odalarına refekatcı dışında en fazla 3 ziyaretçi kabul edilir.
  • Çift yataklı hasta odalarına refakatcılar dışında en fazla basta başına 2 ziyaretçi kabul edilir.Tercihen bir hastaya ait ziyaretçiler çıktıktan sonra diğer hastanın ziyaretçileri sokulur.
  • Saat 17:00 den sonra ziyaretçilerin nufuscüzdanı karşılığı danışmadan ziyaretçi kartı alması zorunludur.

C- Özellikli bölümlere ziyaretçi alınma şartları.

          Korener yoğun bakıma ziyaretçi kısıtlaması olmayan hastaların ziyaretçileri sabah 09:00 ile 20:00 saatleri arasınad kardiyoloğun iznine tabi olmak üzere bir kişi ve beş dakika süre için hasta yanına alınır.Hastanın durumu musait olmasına rağmen yoğun bakımın içi ziyaretçiye musait değilse yoğun bakım hemşiresi tarafından hekim izni geçici askıya alınabilinir.Ziyaretçi içeriye su dahi hiçbir eşya sokamaz.

          Genel yoğun bakıma ziyaretçi alınması gerek hastanın hekimi ve gerekse yoğun bakımdan sorumlu hekimin çift onayına tabidir. Ziyaretçi girişte galoş,önlük,baske ve bone takmak zorundadır. Ziyaret beş dk fazla olamaz.Ziyaretçi su dahil yanında hiçbir eşya sokamaz.Genel yoğun bakıma dördüncü dereceye kadar yakın olanlar ziyaret talebinde bulunabilirler.

          Yoğunbakım,Yenidoğan yoğunbakıma ziyaretçi olarak anne ve baba alınır. Saat sınırlaması yoktur. İçeride en fazla beş dakika kalabilirler. Mutlaka çocuk doktorunun onayıyla içeriye girebilirler. İçeriye girerken galoş,önlük,maske ve bone takmak zorundadırlar. Emosyonel endikasyon nedeni ile bebeğin anne ve babası aynı anda içeriye girebilirler.

Scroll to Top