Medigüneş’e “Kalp Merkezi” unvanı

Salihli Özel Medigüneş Hastanesi’nin Kardiyoloji ve Kalp Damar Hastalıkları alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalar meyvesini verdi. Özel Medigüneş, Sağlık Bakanlığı tarafından “Kalp Merkezi” unvanına layık görüldü.
Kalp Merkezi unvanla başarısını tescilleyen Özel Medigüneş Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Tunar ve Uzm.Dr.Gündüz Yıldız, Girişimsel Kardiyoloji kliniğinde, Koroner anjiyografi,anjiyoplasti, koroner stent, periferik anjiyografi ve anjiyoplasti gibi işlemlerin yanısıra kalp pili takılması, elektrofizyoloji/ablasyon gibi çalışmaların başarılı bir şekilde yapıldığını dile getirdi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör A. Barış Durukan ve Dr.Ahmet Ünlü, kalp ve damar cerrahisi kliniğinde her türlü kalp ameliyatlarının yanı sıra aort cerrahisi, kalp kapak ameliyatları, bay-pass ameliyatları, şah damarı müdahaleleri, ameliyatsız varis tedavisi, bacak damarı anjiografisi müdahalelerinin başarı ile gerçekleştirildiği belirtildi. Durukan ve Ünlü, Girişimsel kardiyolojinin bir diğer önemli noktasının kardiyologların hem kendi içinde hem de kalp damar cerrahları ile her zaman konsey yapabilmeleri olduğunu, Medigüneş Hastanesi’nde bu sıkı ve güvenilir işbirliği en üst düzeyde mevcut olduğunu söyledi.

“Erken tanı ve tedavi imkanı veriyoruz”

Radyoloji Uzmanı Profesör Dr.Ragıp Özkan ise ”BT koroner anjiyografi, erken tanı ile kalp krizi geçirmeden tedavi imkanı vermektedir. Yöntemin yaygınlaşması ve geliştirilmesi ile pek çok sessiz seyreden koroner arter hastasına erken tanı ve tedavi imkanı verilebilmektedir. Koroner BT anjiyografi ile koroner arterlerin yalnızca lümeni (kanın içinde bulunduğu kanal) değil damar duvar yapısı, plak özellikleri, kalbin, kalp ve akciğerlerin ana atar damarlarının anatomisi ve yapısal bozuklukları incelenebilmekte ve ayrıca fonksiyonel çalışmalar (kalbin çalışması ve yaptığı iş ile ilgili), neredeyse gerçek zamanlı sine (hareketli) görüntülerle kalp boşluklarının normal çalışma sırasındaki hareketleri ve kalp kapak işlevleri değerlendirilebilmektedir” dedi.

“7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz”

Bölgede birçok ihtiyaca karşılık veren Özel Medigüneş Hastanesi Kalp Merkezinin hizmete girmesi için son hazırlıklarını tamamlayarak, Sağlık Bakanlığı Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Kalp Merkez unvanını aldığını belirten Özkan “Sağlık Bakanlığı Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu Bu planlamaların amacı kalp ve damar hastalıklarında mortalite ve morbiditenin en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin hakkaniyetle sunulması, atıl kapasite oluşturulmaması ve kaynak israfına sebebiyet verilmemesidir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak girişimsel kardiyoloji ve açık kalp cerrahisinin birlikte yapıldığı Kalp Merkezleri’nin tanımını yapmıştır. Sağlık Bakanlığımızın standartları gereğince hastanemizin hizmet rolünde toplam tescili 114 (36 Erişkin Yoğun Bakım Yatağı) yatak sayısı mevcuttur. Hastanemiz bünyesinde 2 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı, 2 Kardiyoloji Uzmanı ile Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Kardiyoloji Kliniği, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuvarı, Bakanlığımızca tescil edilmiş yoğun Bakım servisi, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve kalp damar cerrahisi ameliyat salonu ile hasta memnuniyeti ön planda tutularak, her yaştaki kalp ve damar hastaların tanı ve tedavisi için 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

“Sağlıklı kalpler için yola çıktık”

Teşhisten sonra cerrahi tedavide referans hastane olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Özel Medigüneş hastanesi Başhekim Op.Dr. Seçkin Meriçeli ise “Özel Medigüneş hastanesi Kalp Merkezi 7 gün 24 saat vaka ayırt etmeksiniz her türlü hastayı kabul edebilen uzman hekim kadrosu, teknik alt yapı, kesintisiz malzeme ve yetişmiş sağlık personeli ile her an göreve hazır olan bir merkezdir. Sağlıklı kalpler için yola çıktık, kalp kazanmak bizim işimizdir” dedi.

Kaynak: Salihli Sektör Gazetesi

Scroll to Top