Medigüneş’ten bir başarılı ameliyat daha

Açıldığı ilk günden itibaren birbirinden önemli ameliyatlar gerçekleştiren ve bir çok kişiye umut olan MediGüneş Hastanesi Salihli de birbirinden başarılı ameliyatları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Salihli MediGüneş Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi doktoru Op.Dr. Şekip Kazım çelik, 52 yaşındaki Cennet Kamalı yı başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuşturdu.

Gölmarmara da yaşayan 52 yaşındaki Cennet Kamalı çarpıntı, nefes darlığı, yorgunluk şikayetleri nedeniyle Salihli özel MediGüneş Hastanesi ne başvurdu.

Şikayetleri uzun zamandır devam eden hastaya yapılan tetkikler sonrasında mitral darlık ve yetmezlik nedeniyle operasyon kararı alındı. Operasyonu Op.Dr Şekip Kazım çelik yaptı. Sağ göğüs altından yapılan 8 cm lik bir kesi ile mitral kapak tamiri gerçekleştirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Şekip Kazım çelik, Mitral kapak yetmezliği hakkında şu bilgileri verdi; Kalpte bulunan 4 kapakçıktan sol kulakçık ile sol karıncık arasında yer alan kapağa denilen mitral kapak, tıbbın en zorlandığı alanlardan biri olma özelliğini hâlâ koruyor. Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.” dedi.

Mitral Kapak Hastalıkları belirtileri

Mitral Kapak Hastalıklarının belirtilerini açıklayan Op. Dr. çelik, Nefes darlığı, çarpıntı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişlik, kanlı balgam tükürme, sırt üstü yatamama bir kalp kapak hastalığı belirtisi olabilir. Bu belirtilerin bir kaçı genellikle aynı anda bulunur. Kalp kapak hastalıklarında belirtilerinin belirginleşmesi, cerrahi karar aşamasında önem taşır.” şeklinde konuştu.

Tanı Yöntemleri

Yakınmaları nedeni ile bir kardiyologa başvuran hastaya çekilecek ekokardiyografi ve anjiyografi ile kapak hastalığının anlaşılabilir olduğunu belirten çelik, Cerrahi gerektirmeyen kapak hastaları, periyodik ekokardiyografik incelemeler ile takip edilirler. Kimi zaman da başka bir kalp hastalığının araştırılması sırasında tesadüfen kapak hastalığı tanısı da konabilir.” dedi.

Mitral Kapak Cerrahisi

Mitral kapak cerrahisi hakkında da bilgiler veren Op.Dr Şekip Kazım çelik, Mitral Kapak ameliyatları çok çeşitli olmakla birlikte genel sınıflandırmasında 2 ye ayrılır : 1) Replasman (Değiştirme) , 2) Rekonstrüksiyon (Tamir) Mitral kapak değişimi : Hastalıklı olan kapağın tamamen sökülüp, yerine mekanik veya biyolojik protez kapaklar takılması işlemidir.

Mitral Kapak Tamiri

Mitral kapak yaprakçıklarının kıkırdak yapısı çok bozulmamış ise, kireçlenme göstermemiş ise veya sadece kalbin büyümesine bağlı bir kaçak durumu söz konusu ise tamire uygun olabilir. Gerek Mitral Kapak Tamri gerekse Mitral Kapak Replasmanı (Değişimi) küçük kesiler ile gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle sağ göğüs altından veya iman tahtasından yapılan 8 cm lik bir kesi ile yukarıda adı geçen teknikler uygulanabilmektedir.” dedi.

Scroll to Top